بسمه تعالی

 

ردیف

                                                                        مقیاس

عملکرد     

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش

1

تفاوت لباس ورزشی با لباس عزاداری را توضیح می دهد.

 

 

 

 

2

دو موقعیت اجتماعی را به طور خلاصه با ذکر لباس مخصوص شرح می دهد.

 

 

 

 

3

تأثیر و نقش آب و هوا را بر نوع پوشش توضیح می دهد.

 

 

 

 

4

تفاوت لباس های محلی اقوام ایرانی در گذشته و لباس های محلی امروزی را شرح می دهد.

 

 

 

 

5

با مشاهده به تصاویر، لباس های دوران های مختلف تاریخی را شرح می دهد.

 

 

 

 

6

اجزای سرپوش لباس های مردانه در گذشته را شرح می دهد.

 

 

 

 

7

راحع به لباسهای تاریخی تحقیق نموده و در کلاس همراه با ارائه مدارک توضیح می دهد.

 

 

 

 

8

دلیل نگهداشتن لباس های محلی در موزه مردم شناسی را شرح می دهد.

 

 

 

 

9

تصاویر ی از لباسهای محلی اقوام ایرانی را به کلاس آورده و راجع به آن ها توضیح می دهد.

 

 

 

 

10

در گروه همکاری دارد و به نظرات دیگران احترام می گذارد.

 

 

 

 

11

دلیل استفاده نمودن از رنگهای تیره در زمستان را توضیح می دهد.

 

 

 

 

12

راجع به نحوه تولید لباس توضیح می دهد.

 

 

 

 

13

ویژگیهای لباس مناسب را بیان می کند.

 

 

 

 

14

برای خرید لباس معیار مناسب داشته باشد.

 

 

 

 

15

دلیل استفاده نمودن از لباس با رنگ روشن در تابستان را بیان می کند.

 

 

 

 

فراوانی (تعداد)هر ستون

 

 

 

 

                                        فرم ثبت مشاهدات دانش آموز......................

            درس :انواع لباس                                           کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم دی ۱۳۹۱ساعت 7:44  توسط سید علی منصوری نصرآبادی  |