بسمه تعالی

 

ردیف

                                                                        مقیاس

عملکرد     

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیاز به تلاش

1

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران را در قرن دهم هجری بیان می کند.

 

 

 

 

2

چگونگی رونق تجارت در زمان صفویان را توضیح می دهد.

 

 

 

 

3

چگونگی برقراری امنیت در راه ها و شهرها را در دوره صفویه را توضیح می دهد.

 

 

 

 

4

علت دشوار بودن مسافرت در دوره صفویه را به طور خلاصه شرح می دهد.

 

 

 

 

5

علت ظهور بسیاری از هنرمندان ،دانشمندان و نویسندگان را در این دوره بیان می کند.

 

 

 

 

6

علت بوجود آمدن حکومت قدرتمند و یکپارچه در زمان صفویان را توضیح می دهد.

 

 

 

 

7

علت رونق هنر و معماری در دوره صفویه را به طور خلاصه شرح می دهد.

 

 

 

 

8

کالاهای مهم صادراتی ایران در دوره صفویه را تشخیص می دهد.

 

 

 

 

9

راه های صادرات کالا را در زمان صفویان بیان می کند.

 

 

 

 

10

نسبت به مطالعه تاریخ سرزمین خود علاقمند می شود.

 

 

 

 

11

حمایت حاکمان صفویه به خصوص شاه عباس را از هنرمندان و صنعت گران شرح می دهد.

 

 

 

 

12

علت ثروتمند بودن شاهاهن صفویه را ذکر می کند.

 

 

 

 

13

چگونگی تأمین در آمد حکومت را در زمان صفویان تشخیص می دهد.

 

 

 

 

14

مفهوم سفر نامه را برای دوستان خود شرح می دهد.

 

 

 

 

15

دشمنان قدرتمند صفویه را نام می برد.

 

 

 

 

فراوانی (تعداد)هر ستون

 

 

 

 

                                        فرم ثبت مشاهدات دانش آموز......................

            درس :چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟    کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم دی ۱۳۹۱ساعت 7:47  توسط سید علی منصوری نصرآبادی  |